Вимоги до письмового оформлення програми виховної роботи

Програма виховної роботи є результатом проектно-цільової діяльності педагога (класного керівника, вихователя, педагога-організатора), яка включає такі компоненти: діагностування, визначення й обґрунтування педагогічних завдань, моделювання й прогнозування, проектування: планування й організація різних видів діяльності з метою залучення до них учнів, моніторинг динаміки рівня життєвої активності вихованців, корекція (самокорекція) та регуляція (саморегуляція) відхилень у їхньому розвитку, аналіз та прогнозування виховних ситуацій.

Програма виховання розробляється на весь період виховної роботи з учнями з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з учнями 1-4 класів, 5-12 класів або 5-9 та 10-12 класів).

Структурні елементи програми

· назва, у якій має бути закладена основна ідея програми;

· для учнів якої школи (І, ІІ, ІІІ ступеня) чи яких класів вона призначена;

· прізвище, ім’я, по батькові автора, посада, місце роботи (повна інформація);

· пояснювальна записка, в якій обґрунтовується вибір назви програми, її провідна ідея, актуальність, чітко визначаються: мета, завдання, принципи та концептуальні підходи до організації виховної роботи з учнями, методи і прийоми, форми та засоби, які використовуватимуться у роботі з дітьми, види діяльності, до яких вони залучатимуться, очікувані (прогнозовані) результати;

· розділи програми, кожен з яких має свою назву, та комплекс виховних справ у кожному;

· форми проведення, теми та зміст (структура та логіка розгляду чи обговорення спланованого матеріалу) кожної виховної справи (зміст має бути відображений у назві творчо сформульованої теми);

· основні дефініції (ключові поняття та терміни тощо);

· використана та рекомендована література (для педагога, вихованців та їхніх батьків).

Зміст програми виховної роботи структурується відповідно до її назви та ідеї.

У процесі розроблення програми, як епіграфи до розділів, можна використати вислови видатних людей, афоризми, усну народну творчість (прислів’я та приказки народів світу тощо).

Вимоги до письмового оформлення сценарію виховної справи

Текст сценарію має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ю­тер­ного набору: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.

Текст, у якому йде мова про дії ведучих та учасників заходу, подається посередині рядка й виділяється курсивом (наприклад: Звучить лірична мелодія), крапка не ставиться. Зліва жирним шрифтом вказують дійових осіб (наприклад: Ведуча:), справа – текст їхніх слів. Текст сценарію має бути викладений за таким алгоритмом:

1. Вказати форму проведення виховної справи та її тему (наприклад: Новорічне свято „Найдорожчий скарб”).

2. Вказати адресність, тобто – для дітей якої вікової категорії призначена справа (наприклад: Для учнів 5-6 класів; Для молодших школярів; Для старшокласників).

3. Вказати мету проведення: навчальну чи пізнавальну, розвиваючу, виховну (наприклад: познайомити молодших підлітків з напрямами живопису, сприяти їхній пізнавальній активності, розвитку уваги, спостережливості, пам’яті, творчих здібностей, формуванню основ естетичної культури).

4. Вказати наочне оформлення, його зміст, кількість (наприклад: плакат „Книга – джерело знань”, табло „Рахуй до ста” (3 шт.), журнал „Барвінок” (3 примірники), портрети художників: вказати прізвища й ініціали, надувні кульки (15 штук), букети квітів, вишиті рушники тощо).

5. Музичне оформлення передбачає перелік музичних творів та зазначення їх авторів (наприклад: „Вальс квітів” П.І.Чайковського, „Пісня про рушник”: музика Г.Майбороди, слова А.Малишка).

6. Обладнання включає всі технічні та інші засоби, необхідні для проведення виховної справи (магнітофон, акустична система, мікрофон, телевізор, проектор, декорації, стелаж для виставки, мольберти, трибуна, музичні інструменти, вази для квітів тощо).

7. Окремо вказують різного роду реквізит та аксесуари для про­ведення ігор і конкурсів: склянки, ложки, мотузки, маски, пов’язки для очей, дрібні предмети, таці, нитки, клаптики тканини, пластмасові пляшки тощо; спортивний інвентар: м’ячі, кеглі, обручі, гімнастичні палки та ін.

8. Сценарій ходу виховної справи (свята, ігрової програми, турніру, усного журналу, години спілкування тощо) викладається детально в такій послідовності: вступ (визначається актуальність теми, мотиву­ється діяльність), основна частина (її зміст спрямований на реалізацію визначених педагогічних завдань, передбачає залучення учнів до різних видів діяльності), заключна частина (підведення підсумків, допомагає з’ясувати рівень розуміння й усвідомлення основних ідей справи). У ході сценарію слід виділити всі види роботи (розповідь, інтерв’ю, демонстрація, перегляд фрагментів фільму, гра, бесіда, прослуховування музичних творів) й детально їх описати. Якщо виконується пісня, вірш чи прозовий твір – слід подати їх повний текст. Якщо проводиться гра, потрібно вказати завдання її учасникам, правила та умови проведення. Якщо письмове оформлення є деталь­ним, то на початку викладу посередині робиться запис: „Хід свята (ігрової програми тощо)”, якщо подається розгорнутий план про­ведення виховної справи (наприклад, не можна наперед перед­бачити, які потрібно буде вводити коментарі в ході інтелектуальної гри, екскурсії чи вікторини), то слід записати: „План проведення інте­лек­туальної гри”. Не детальний план проведення будь-якої справи педагогом записується за умови, якщо він вільно володіє матеріалом і немає потреби у детальному викладі. Подаючи досвід виховної роботи на обласну педагогічну виставку, науково-методичну раду, обласні та всеукраїнські конкурси, слід подавати розгорнуті сценарії всіх виховних справ.

9. На титульній сторінці обов’язково потрібно вказати форму проведення виховної справи, її тему, прізвище, ім’я та по батькові автора, його посаду та місце роботи, район.

10. Якщо сценарій є авторською, оригінальною розробкою (у ній немає чужих текстів), то на титульному аркуші вказують: „Автор сценарію: прізвище, ім’я, по батькові”, списку літератури не подають. Якщо сценарій має компілятивний (з різних готових матеріалів компо­ну­вався необхідний) або комбінований (є доробки автора та вико­риста­ний матеріал інших авторів) характер, слід писати „Сценарій під­готував (підготувала): прізвище, ім’я, по батькові”. Якщо над сце­на­рієм працювала творча група, то слід назвати прізвища, імена та по батькові всіх авторів. За умови використання компілятивного та ком­бі­нованого методів роботи над сценарієм, після викладу його змісту обов’язково потрібно подати перелік використаної літератури, щоб уникнути плагіату. Описуючи перелік використаної літератури, необхідно вказати сторінки, матеріал з яких є складовою сценарію. Наприклад: Батицький М.В. Музична мозаїка: Музично-дидактичні ігри. – К.: Музична Україна, 1990. – С. 45.

11. Перелік літератури подають згідно вимог. Наприклад:

· Батицький М.В. Музична мозаїка: Музично-дидактичні ігри. – К.: Музична Україна, 1990. – 80 с.

· Передній Г., Карпенко Т. У світі звуків і слів: Цікаві завдання з фонетики, лексикології і словотвору. – К.: Богдана, 1998. – 399 с.

· Петренко Я. Зрілість вже прийшла до нас: Сценарій свята повноліття // Шкільний світ. – Вересень 2003. – №34. – С.10.

· 600 задач на сообразительность: Энциклопедия / Сост. Н.Л.Вадченко, Н.В.Хаткина. – Донецк: Сталкер, 1998. – 512 с.

· Яременко Н.В., Пекарська Л.І. Скінчилось дитинство останнім дзвінком // Світло. – 2002. – №1. – С.74-78.

Кiлькiсть переглядiв: 239

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.