Звіт директора

Васильківського НВК «Гімназія – ЗОШ І-ІІІ ступенів №8»

про підсумки навчально-виховної роботи за 2016-2017 н. р.

У 2016-2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі „Про організацію методичної роботи в 2016-2017 навчальному році”.

В основу діяльності школи покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України.

Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут школи

- правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу.

Педагогічний колектив школи в 2016-2017 навчальному році у своїй діяльності керувався Законом України „Про освіту”, Законом України „Про загальну середню освіту”, Законом України „Про мови”, Положенням про загальноосвітній заклад, Статутом школи, Національною програмою „Освіта”, регіональною програмою „Освіта Київщини”, працював над виконанням соціального замовлення суспільства з формування свідомого громадянина України, відродженням національної школи, удосконаленням диференціації та індивідуалізації процесу навчання та виховання, інтеграції зусиль батьків, школи для покращення виховання підростаючого покоління.

У школі 46 педагогічних працівників – (на постійній роботі – 44, сумісників – 2).

Колектив протягом 2016-2017 навчального року працював над вирішенням проблемного питання школи: “Формування творчої особистості учня, підвищення рівня компетентності педагогів шляхом використання засобів креативної освіти та інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності школи ”.

Основними напрямками роботи школи є: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями, формуванням в учнів кращих якостей національного характеру.

На розв’язання проблемного питання школи, враховуючи основні напрями роботи, була спрямована методична та адміністративно-організаційна робота школи.

Були проведені засідання педагогічних рад:

1. Аналіз роботи педколективу за 2016-2017 навчальний рік та завдання на 2017-2018 н.р. згідно вимог Закону України «Про освіту», Концепції національного виховання.

2. Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності педагога.

- Реалізація компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі – один із напрямків підвищення якості освіти.

- Захист власної педагогічної системи вчителями, які атестуються, презентація педагогічних технологій майстрів педагогічної справи.

3. Інтерактивні виховні технології – шлях до формування творчої особистості.

4. Про реалізацію інноваційних проектів і програм у 2016 -2017 навчальному році.

Згідно структури методичної роботи в школі працювали методичні об’єднання, творчі групи, проводилися засідання майстер-класів, випускалися методичні бюлетені, було організовано наставництво, проводилась індивідуальна робота з молодими педагогами.

На базі школи згідно плану методичного кабінету відділу освіти були проведені семінари-практикуми. Обговорено 15 відкритих уроків. Змістовними були предметні тижні.

У 2016-2017 навчальному році курсову перепідготовку пройшло 10 педагогів.

Навчальний рік Курси при КОІПОПК денні Інші курси Пролонговані Всього пройшли курсову підг
авторські дистанційні Очно-заочні
2016- 2017 3 1 4 2 10

Для творчого професійного росту педагогічних працівників щороку використовується можливість атестації.

У 2016-2017 навчальному році атестовано 9 учителів :

рік Всього атест. Відповідають раніше встановленим категоріям Присвоєно
С І ІІ В ст.уч Вч.-мет. С І ІІ В ст.уч Вч.-мет.
2017 9 1 2 6 2 1 2 2

Згідно плану було вивчено досвід та систему роботи вчителів.

На базі школи було проведено такі семінари-практикуми :

15.10 2016 – майстер-класи для вчителів музичного мистецтва та образотворчого мистецтва опорних навчальних закладів Київської області

29. 11. 2016 – вчителів хімії (Возна Р. І.)

Тема: Методичні підходи щодо реалізації Державного стандарту в процесі вивчення хімії.

07. 12. 2016 – вчителів 1-х класів (Попович Н. С.)

Тема: Використання елементів ігрового навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності першокласників.

09. 02. 2017 – вчителів географії (Сушко З. П.)

Тема: Природнича освіта в сучасній українській школі.

32 учнів стали призерами та переможцям ІІ етапу міських олімпіад з базових дисциплін, 12 учнів брали участь у ІІІ етапі олімпіад, 5 учнів стали призерами. (Малихін Ілля, 8-Б клас – хімія ІІІ м., Якубенко Артем, 9-Б клас – інформаційні технології - ІІ м.,Телегоненко Христина, 11 клас – образотворче мистецтво – І м., Волинець Тетяна – образотворче мистецтво – ІІ м., Головач Євгенія – образотворче мистецтво – ІІІ м.)

Більше 70 учнів стали призерами та переможцями міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів і змагань.

Активну участь учні школи взяли у таких конкурсах:

«Левеня» - 39 учнів

«Лелека» - 35 учнів

«Колосок осінній» - 31 учень

«Колосок весняний» - 45 учнів

«Кенгуру» - 2-6 кл. – 45 учнів

«Кенгуру» - 2-11 – 35 учнів

«Геліантус» - 17 учнів

«Pazlu» - 43 учні

За підсумками 2016-2017 навчального року із 492 учнів 1-11 класів 118 учнів 1-2-х класів оцінено вербально.

374 учні 3-11 класів атестовані і всіх учнів 1-8 класів переведено до наступних класів.

53 учні 9 класів (з них 2 екстернат) та 33 (з них 13 екстернат) учні 11 класу випущено зі школи.

Школа ІІ ступеня – 12 класів. Всього 243 учні +2 учні-екстерни

Клас Кількість учнів Успішність Якість знань
П С Д В
5-А 24 2 10 9 3 50
5-Б 15 3 5 6 1 46,7
6-А 31 2 5 20 4 77
6-Б 13 2 6 4 1 38,5
7-А 33 2 20 10 1 33,3
7-Б 26 7 14 5 20
8-А 27 5 14 5 3 29,6
8-Б 23 6 11 5 1 26,1
9-А 28 2 10 13 3 57,1
9-Б 23 3 15 4 1 21, 7

Школа ІІІ ступеня – 2 класи. Всього 37 учнів + 13 учнів-екстернів

Клас Кількість учнів Успішність Якість знань
П С Д В
10 17 1 9 7 - 41,2
11 20 - 7 10 3 65

4 клас – ДПА

Всього – 51 учень

Показники ДПА 4 класів

Клас Учитель Всього учнів Атесту- валося Рівні Якість знань %
В Д С П
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова
4-А Беркета І. В. 28 27 8 30 13 48 6 22 - -
4-Б Філіпова А. М. 23 21 10 48 8 38 2 9 1 5
Разом 51 48 18 37 21 44 8 17 1 2
Математика
4-А Беркета І. В. 28 27 11 41 12 45 2 7 2 7
4-Б Філіпова А. М. 23 21 12 57 3 14 6 29 - -
Разом 51 48 23 48 15 31 8 17 2 4
Літературне читання
4-А Беркета І. В. 28 28 15 54 10 36 3 10 - -
4-Б Філіпова А. М. 23 22 14 64 7 32 1 4 - -
Разом 51 50 29 58 17 34 4 8 - -

9 клас – ДПА

Всього – 53учні (з них 2 учні-екстерни)

Звільнено – 0 учнів

Показники ДПА 9 клас

Клас Учитель Всього учнів Атесту- валося Рівні
В Д С П
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова
9-А Кононогова Г. В. 28 28 5 18 13 46 8 29 2 7
9-Б Горбунова В. В. 25 25 5 20 9 36 10 40 1 4
Разом 53 53 10 19 22 42 18 33 3 6
Математика
9-А Сломінська Л. Л. 28 28 11 39 12 43 4 14 1 4
9-Б Мотрунич Г. М. 25 25 7 28 7 28 11 44 - -
Разом 53 53 18 34 19 36 15 28 1 2
Англійська мова
9-А Ящук В. В. 28 28 16 57 6 21 5 18 1 4
9-Б Ящук В. В. 25 25 7 28 11 44 6 24 1 4
Разом 53 53 23 43 17 32 11 21 2 4

11 клас – ДПА

Всього – 23учні

Звільнено – 0 учнів

Показники ДПА 11 клас

Клас Учитель Всього учнів Атесту- валося Рівні
В Д С П
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова
11 Литвиненко Л. А. 20 20 5 25 12 60 3 15 - -
11 екстнрн Мигдалович В. В. 13 13 - - - - 8 62 5 38
33 33 5 15 12 37 11 33 5 15
Математика
11 Сломінська Л. Л. 8 8 2 25 2 25 4 50 - -
11 екстнрн Сломінська Л. Л. 1 1 - - 1 100 - - -
9 9 2 22 3 33 4 45 - -
Історія України
11 Шушман Н. Г. 12 12 2 17 8 66 2 17 - -
11 екстнрн Шушман Н. Г. 12 10 - - - - 7 70 3 30
24 22 2 9 8 36 9 41 3 14
Англійська мова
11-А Ящук В. В. 9 9 2 22 3 34 2 22 2 22
11 екстнрн Ящук В. В. 2 2 - - 1 50 - - 1 50
11 11 2 18 4 37 2 18 3 27
Географія
11-А Сушко З. П. 6 6 2 33 - - 4 67 - -
11 екстнрн Сушко З. П. 5 5 - - - - 3 60 2 40
11 11 2 18 - - 7 64 2 18
Біологія
11-А Добряк Л. М. 2 2 1 50 1 50 - - - -
11 екстнрн Добряк Л. М. 5 5 - - - - 4 80 1 20
7 7 1 14 1 14 4 58 1 14
Фізика
11-А Патруєва О. О. 2 2 - - 2 100 - - - -
Хімія
11-А Возна Р. І. 1 1 - - 1 100 - - - -
11 екстнрн Возна Р. І. 1 1 - - - - 1 100 - -
2 2 - - 1 50 1 50 - -

Протягом навчального року здійснювалася перевірка ведення ділової документації, стану вивчення викладання предметів, перевірявся рівень вихованості та навченості учнів, виконання програм, контролювалося ведення класних журналів, журналів факультативів та гуртків, ведення щоденників, підручників, особових справ, рівень сформованості навичок читання. Підсумки перевірки заслуховувалися на засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань, нарадах при директорі.

Методичною радою школи та науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти було розглянуто і схвалено досвід роботи вчителів:

1. Мотрунич Г. М.

Схвалено науково-методичною радою відділу освіти:

Методичний посібник «Квадратні рівняння в курсі математики».

2. Кононогова Г. В.

Схвалено науково-методичною радою відділу освіти:

Методичні рекомендації «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови і літератури».

3. Литвиненко Л. А.

Схвалено науково-методичною радою відділу освіти:

Методичний посібник «Проектні технології – стимул до самостійної роботи учнів на уроках української літератури».

4. Ревенко О. А.

Схвалено науково-методичною радою відділу освіти:

Методичний посібник «Стимулювання особистісного розвитку учнів на уроках математики за допомогою інтерактивних методів навчання».

5. Мартинюк В. В.

Схвалено науково-методичною радою відділу освіти:

Посібник «Формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі».

6. Циганкова О. Г.

Схвалено науково-методичною радою відділу освіти:

Ілюстрований збірник літературних сценаріїв «Віола»

У квітні 2017 р. матеріали навчально - виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік були представлені на виставці «Освіта Василькова - 2016»

На кінець навчального року у 22 класах навчалося 492 учні.

Загальна якість знань учнів середньої та старшої школи – 42,5 % ,

Початкової школи – 70,2 %

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме з урахуванням основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,«Національну доктрину розвитку освіти”, «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», Програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243 та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Виховна робота педагогічного колективу школи була підпорядкована проблемній темі школи «Виховна система класу як спосіб організації життє діяльності учнів». У навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування моральної, духовно розвиненої, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, патріот своєї держави, сім'янин, професіонал. Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2016-2017 навчальному році працювало 22 класних керівники 1-11 класів, педагог–організатор, соціальний педагог, психолог,заступник директора з ВР.

Протягом року було проведено цілу низку заходів для вдосконалення національно-патріотичного виховання учнів, а саме:

1. Година спілкування «Коса – дівоча краса» у 7-А класі;

2. Година класного керівника присвячена трагічним подіям 1933 року (9-11 класи);

3. Дослідницький проект «Герої Крут для нащадків взірець» (6-Б клас);

4. Літературна вітальня. Народні символи України (5-А клас);

5. Години класного керівника «Від проголошення незалежності до нової України» (6-Б клас)

6. Година класного керівника до Дня Збройних сил України ;

7. Відкрита виховна година «Щоб у серці жили Батьківщина» (7-Б клас);

8. Відкрита виховна година «Герої ніколи не вмирають, герої в нашій пам’яті» (11 клас)

Протягом року методичне об’єднання класних керівників сприяло професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювало творчість класного керівника через:

- підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань педагогіки і психології.

- забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання культури спілкування та рівня вихованості учнів школи.

- навчання класних керівників сучасним виховним технологіям, формам і методам роботи.

- підвищення педагогічної майстерності класних керівників через взаємовідвідування виховних заходів.

- проведення рейтингової системи роботи класних керівників під час

організації виховного процесу.

З метою забезпечення ефективної реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді протягом року була активізована проектна діяльність з національно-патріотичного виховання. Було створено медіатеку національно-патріотичного змісту, якою може користуватися кожен класний керівник.

Продовжувалася робота класних керівників за програмою превентивного напрямку «Майбутнє починається сьогодні».

Протягом 2016-2017 навчального року проводилася дієва робота з батьками:

• 2 рази на рік проходили загальношкільні батьківські збори із залученням фахівців

• 4 рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори, зокрема

за програмою «Родинна твердиня».

Так класні керівники 8-х класів Паюсова Л.М. та Ящук В.В. провели тематичні батьківські збори на тему «Чи доречний гнів у вихованні?», «Що потребує найбільше дитина?»

Протягом року була активізована участь класних керівників в роботі органу шкільного самоврядування «Суцвіття добрих справ». Мета шкільної організації самоврядування — задоволення потреб у спілкуванні, спільній діяльності з метою реалізації виховних інтересів, включення до шкільного та громадського життя.

Протягом року класними керівниками було проведено відкриті виховні години на теми:

- «Вогонь – друг чи ворог»

- «Да здравствует вежливость и доброта»

- «Наркоманія»

- «В здоровому тілі - здоровий дух»

- «У чому сенс життя»

- «Від мрії до професії»

- «Щаслива родина – щаслива дитина»

- «Моя матуся, наче квітка чарівна»

Були здійснені екскурсії до Києво-Печерської лаври, до міста Чигирин Черкаської області, до міста Мукачеве Закарпатської області, до музею історії України міста Київ, до театру юного глядача, театру оперети, театру імені Лесі Українки, до музею Чорнобиля.

У закладі працювало 6 гуртків:

- Гурток військово-патріотичного виховання «Юний стрілець»;

- Гурток козацько-лицарського виховання «Джура»;

- «Майстриня»

- Гурток художнього мистецтва «Чарівний олівець»;

- Гурток естрадного співу «Калиновий дзвін»;

- Волейбол.

Результатами роботи гуртків стали участь у різноманітних конкурсах.

Учні школи взяли участь у багатьох творчих конкурсах міського, регіонального та Всеукраїнського рівнях:

- Обласний конкурс юних фотоаматорів;

- Міські змагання з легкої атлетики;

- Всеукраїнська експедиція «Моя батьківщина Україна»4 обласна пошукова акція «Герої серед нас»;

- Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії»;

- Обласний профорієнтаційний конкурс малюнка «Твоє майбутнє в твоїх руках»;

- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням

Педагогічний колектив школи в 2017-2018 навчальному році буде продовжувати працювати над вирішенням таких питань:

- реалізація Концепції розвитку освіти в Україні;

- вирішення проблемного питання «Роль сучасної школи у формуванні людини-громадянина, компетентної особистості, розкритті її творчих можливостей, задоволенні особистих та суспільних інтересів».

- забезпечення високого рівня знань, умінь і навичок учнів з навчальних предметів;

- забезпечення можливостей для отримання учнями якісної освіти;

- підвищення ефективності кожного уроку на основі впровадження нових технологій, інновацій, передового педагогічного досвіду;

- запровадження технологій навчання і виховання дітей, які б забезпечували охорону фізичного і психічного здоров’я учнів, розвантаження їх недоцільними домашніми завданнями. Реалізація програми «Здоров’я»;

- покращення індивідуальної роботи з учнями та їх батьками;

- забезпечення наукового рівня методичної, позакласної роботи, внутрішкільного керівництва та контролю;

- проведення на належному рівні атестації педагогів;

- вивчення системи та досвіду вчителів;

- проведення курсової перепідготовки педкадрів згідно графіка міського відділу освіти;

- забезпечення виконання усіма учнями Правил внутрішньошкільного розпорядку, правил дорожнього руху, техніки безпеки та вимог цивільної оборони;

- забезпечення у школі здорового мікроклімату, підвищення рівня виконавчої дисципліни (запізнення на уроки, невчасне заповнення журналів);

- вироблення свідомого ставлення до шкільного майна та підручників.

Зусилля адміністрації будуть спрямовані на створення атмосфери співробітництва, взаємодопомоги, розкутості, прояву ініціативи, творчого підходу, самостійності в роботі як учителів, так і учнів.

Директор НВК «Гімназія-ЗОШ І-ІІІст. №8» С.М. Репета

Кiлькiсть переглядiв: 709

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.